Adventní věnec

     Věnec je od nepaměti symbolem vítězství a královské důstojnosti. I Bible mluví o věnci jako o projevu úcty, radosti a vítězství. Adventní věnec je holdem tomu, kdo je očekáván, a kdo zároveň již přichází jako vítěz, jako král a osvoboditel - Ježíš Kristus. Světlo rozlévající se z hořících svící vyjadřuje přicházejícího Krista, který rozptyluje temnotu a strach, neboť on je "Světlo světa". Každému, kdo věrně a s láskou vyhlíží příchod Páně, bude předán věnec spravedlnosti, vítězný věnec života.

Tedy tím nejviditelnějším symbolem adventu je adventní věnec. Forma bez svíček, se používá ke zdobení dveří, ta se svícemi slouží k symbolickému odpočítávání čtyř adventních týdnů. Zvyk postupného zapalování svící na adventním věnci se k nám dostal až v druhé polovině 20. století z Německa. V tradičním českém prostředí byla okna slavnostně osvětlována jen na Bílou Sobotu.

    Věnec představuje symboliku Kristova kříže nebo také Boží věčnost a jednotu a má jasně daná pravidla, jak by měl vypadat. Větévky jehličnanů či cesmíny, ze kterých je vyroben, představují život. Dříve se často používaly i holé slaměné věnce, které odháněly zlé duchy a tím zajišťovaly domu požehnání.

    Svíčky na věnci se zapalují proti směru hodinových ručiček. Důležité jsou barvy. Barvou adventu je fialová! Vyjadřuje důstojnost a pokání. Svíčky a stuhy na věnci by tak měly být fialové s výjimkou té třetí v pořadí – ta je totiž zasvěcená přátelství a je růžová. Časté jsou i věnce s pátou, bílou, svíčkou uprostřed. Ta se zapaluje na Štědrý den a symbolizuje Krista.

    K adventu patří také půst, spánek na tvrdém lůžku a zákaz sexu. Zapovězena je i hlučná zábava či pomlouvání. Naopak žádoucí je každodenní návštěva rorátů (ranní zpívané mše) a konání dobrých skutků.

    Tradiční fialovou barvu adventu nahradili Luteráni v Americe barvou modrou. Později se v Evropě začaly užívat i věnce s bílými svíčkami, protože bílá barva je tradičně brána za slavnostní. U protestantských církví se používají i čtyři červené svíce. Tento způsobn se rozšířil i k nám a věnec s červenými svíčkami je nyní asi nejrozšířenější barevnou kombinací.

Symbolika svíček na věnci

 1. svíčka – Naděje
  zapaluje se první adventní neděli. V roce 2011 vychází na 27. listopadu
 2. svíčka – Mír
  zapaluje se druhou adventní neděli. V roce 2011 vychází na 4. prosince
 3. svíčka – Přátelství – měla by být růžová
  zapaluje se třetí adventní neděli. V roce 2011 vychází na 11. prosince
 4. svíčka – Láska
  zapaluje se čtvrtou adventní neděli. V roce 2011 vychází na 18. prosince
 5. svíčka – zasvěcená Kristu - je bílá
  zapaluje se na Štědrý večer, 24. 12., po západu slunce.