O grilování

Pokus o definici grilování

(zdroj: wikipedia.org) 
     Grilování je tepelná úprava pokrmu, při které na pokrm dopadá tepelné záření. Tepelné záření bývá vyvolané žhnoucími kusy paliva (otevřená ohniště), případně elektrickou topnou spirálou, plynovým hořákem nebo jiným tepelným zdrojem (v troubě, v mikrovlnné troubě). Teplota okolního vzduchu při grilování by neměla být příliš velká, aby nedocházelo ve větším měřítku k jinému způsobu předávání tepla. Pokrm lze před přípravou vhodně okořenit. Proti připálení povrchových vrstev se pokrm ochlazuje poléváním tekutinou (šťávou). K tomu, aby došlo k dostatečné tepelné úpravě i uvnitř pokrmu, jsou pro grilování vhodnější tenčí kousky.

Z historie grilování

     O původu grilování existuje několik teorií. Pravda sice bude asi taková, že se grilování vyvinulo přirozeně spolu s tím, jak člověk ovládl umění lovu a zapálení ohně, ale pro potřebný kolorit uvedu z ošatky teorií některé zajímavé.

     K národům, které se hlásí o svůj podíl na vzniku tohoto gastronomického odvětví, jsou Francouzi. Slovo barbecue údajně pochází z barbe-a-quene, nebo-li „pečení od fousů po ocas“.

     Pokud známým labužníkům z Francie tak úplně nedůvěřujete, nabízí se teorie, že grilování pochází od původních obyvatel Ameriky, konkrétně Aravaků, což je poměrně velká skupina jazykově a kulturně příbuzných indiánských kmenů z Jižní Ameriky. Ti maso připravovali na roštu vyrobeném ze syrového dřeva, které nazývali barbacoa.

     Každopádně je pravda, že barbecue (nebo chcete-li BBQ, Bar-B-Q či Bar-B-Que) v současné podobě se nejprve do západní Evropy rozšířilo ze Spojených států amerických. A právě tam má dosud největší tradici a dá se říct, že se pro mnoho lidí stalo součástí životního stylu.