Historický vývoj textu

     Sám Leonard Cohen napsal a interpretoval dva různé texty písně Hallelujah.
 
     První verze je z roku 1984 - obsahovala více biblických motivů a měla čtyři sloky (v dále předkládaném textu jde o sloky číslo 1., 2. a 6.), šestá sloka byla v Hallelujah z roku 1984 čtvrtou závěrečnou slokou. Třetí sloka této verze v pozdějším podání Cohenově i dalších interpretů vždy schází, neznám příčinu této skutečnosti, ale je to tak. Zjednoduším si situaci tím, že se budu také tvářit, že vůbec neexistuje.
Zde je její text a můžeš na něj hned zapomenout:
   You say I took the name in vain,              Říkáš, "vzal's mé jméno nadarmo",
   I don't even know the name                    ale já to jméno ani neznám,
   but if I did, well really, what's it to ya?     a i kdyby, k čemu by to vlastně bylo?
   There's a blaze of light in every word,     V tom slově je vždy ta světla zář
   it doesn't matter which you heard,          a nezáleží na tom, jestli jsi slyšel
   the holy or the broken Hallelujah.            svaté nebo zlomené Aleluja

     Druhou verzi napsal Cohen v roce 1988, biblické motivy částečnně redukoval. I tato verze měla čtyři sloky, poslední sloka byla textově shodná s poslední slokou první verze Hallelujah (1984). V předkládaném textu (originál) jde o sloky číslo 3.- 6.

     Populární "Shrekovská" verze (Rufus Wainwright, Jeff Buckley a mnoho dalších) je, tak jako má zde dále předkládaná verze, složena z obou Cohenových textů, obsahuje sloky číslo 1. - 5. (šestou sloku noví interpreti nezpívají).

     Skladba byla napsána v C dur, je hrána v tempu 56 úderů za minutu, vyžaduje hlasový rozsah od E4 do A5.

     Souběžně s uvedením originálního textu ve výše popsané verzi se snažím o český „trochu zpívatelný“ překlad. Samozřejmě vím, že to s překladem nemůže mít nic společného, půjde spíše o text inspirovaný originálem nejrozšířenější (Shrekovské) verze s bonusem poslední Cohenovy originální sloky.