20.5.2008 Cinkání v Mnichovicích

09.07.2008 15:34

Cinkání proběhlo ve všem známé, krásné scenérii Mnichovické residence, v tradiční přívětivé atmosféře vyšperkované příkladnou péčí hostitelů o všechny zúčastněné.
    Jako novinka byla představena roztomilá kníračí pejska, kvůli níž všichni účastníci museli trvale šoupat nohama po zemi, aby nedošlo k jejímu přišlápnutí.
    K slavnostnímu přípitku byl servírován sekt s jahodami, největší pozornosti se těšil salát z ovoce a mořských plodů a současně s ním zábavné "Kolo štěstí".
    Pečlivě připravená odborná přednáška byla přítomnými přijata s porozuměním, poté byly zodpovězeny četné dotazy, většinou nesouvisející s centrálním tématem a rovněž byl pečlivě prostudován seznam použité literatury i ostatní předložené tiskoviny.
    Jako přídavek byl řešen, mimo jiné, případ Hara - Kiri, bez praktických ukázek.
    Společnost, většinou dokonale "Zkološtěstovaná", se rozešla přibližně 02:30
P.S.
    na skutečném významu Ph.D. se nakonec shodli všichni, i ti původně nevěřící, a to přibližně v následujícím významu:
Ph.D. = Doktor Filozofie z latinského Philosophiæ Doctor. Původně toto užití vychází ze starořeckého Διδάκτωρ Φιλοσοφίας, znamenající „Učitel filosofie“. Tento titul je udělován osobám, které v rámci svého vysokoškolského studijního programu dokončily dostatečně kompletní výzkumnou práci o předmětu svého studia a případně završily některé další podmínky definované přesněji studijními zvyklostmi odpovídající země. V České republice tyto všeobecné podmínky představuje nutnost úspěšně obhájit disertační práci (při této obhajobě uchazeč obhajuje kvalitu svého výzkumu) a složit státní doktorské zkoušky. Nositeli se tedy stávají absolventi doktorského studia, někdy též nazývaného postgraduální studium. Titul Ph.D. v některých rysech odpovídá dřívějšímu titulu CSc. Někdy bývá označován jako velký doktorát, a odlišuje se tak od tzv. malého doktorátu (tj. Dr., PhDr., RNDr., JUDr. apod.) Tento termín však může být zavádějící, protože jako velký doktorát bývá častěji označován dříve udělovaný titul DrSc. či dnešní titul DSc., který představuje vyšší stupeň vědecké hodnosti.

    Já ale přidávám ještě další možnou variantu:
Ph.D. = Fšeho Doktor (z polatinštěného Phšeho Doctor)

A pro připomínku ještě pozvánka:
Ahoj lidi!
    Rád bych vám něco řekl a rád bych vám to řekl 6. června 2008 v 18 hodin v Mnichovicích, Na Zahrádkách 318. Berte to tedy prosím jako pozvání na akci, kde vám něco řeknu. Kdybyste náhodou věděli o někom, kdo toto pozvání nedostal, tak mu prosím řekněte, že mu chci taky něco říct. Jen vás prosím, oznamte mi mailem na
petr.cinek@seznam.cz případné požadavky na přespání – omezený počet jako lidi, jinak  karimatky, spacáky, stany atd. Těším se, že budu moci co nejvíce lidem něco říct! Petr C. – řečník , Jaroslav B. – nebude říkat nic

Zpět