Jdu trochu pozdě

     Před léty jsem si pro své úvodní experimenty na grilu nashromáždil celou řadu odborných rad, pouček, postřehů, postupů a receptů z novin, časopisů a webových odkazů. Postupem času, při svém vlastním praktickém grilování jsem některé rady vstřebal, některé modifikoval a jiné opustil. Jak přibývala praxe, dostával se nashromážděný materiál postupně „k ledu“.

     Letos jsem si text znovu procházel a zjistil, že by i teď, tak trochu opožděně, přece jen možná stál za zaznamenání. Příruček o grilování je mnoho a jsou snadno dostupné, ke svým starým poznámkám mám ale osobní citový vztah, zejména při vzpomínce na vynaložený čas a úsilí. A tak jsem se rozhodl text trochu pročistit, oprášit, někde i doplnit a tady je.

     V textu najdeš informace o historii a současnosti grilování, o grilech a grilovacích pomůckách, o surovinách, jejich přípravě před grilováním i technologie vlastního grilování. Samozřejmě tu mám i několik receptů.

     Zdroje informací jsem si tehdy, bohužel, nezaznamenával, takže se vlastně budu blýskat „cizím peřím“. Na svoji obranu musím ale uvést, že jsem většinu důležitých informací ověřil.

     Pokud ti tento text bude užitečný, pomůže ti třeba při výběru grilu nebo obohatí tvoje grilování o vyzkoušení zajímavého receptu, účel bude splněn.