Úvodem

     Příprava pokrmů na ohni má neobyčejně dlouhou tradici. Kolem ohně se lidé scházejí od pradávna. Zprvu se jednalo výhradně o utišení hladu, jedné ze  základních potřeb člověka. Postupně však posezení u ohně získávala i společenský význam. V dnešní době jde pak již téměř výhradně o společenskou záležitost. Pohodová atmosféra příjemného pobytu na zahradě či ve volné přírodě, ve spojení s dobrým jídlem udělá z potravy  víc než jen kulinářský zážitek.