Albeř 2008

09.07.2008 14:45

Přihláška na soustředění sportovních oddílů VSK Přírodní vědy UK Praha, na Albeři, v roce 2008

 

přihlašovací tlačítko je zcela dole, ale nejdříve čti!!!

Podmínky

místo:           Albeř - výcvikové středisko Rektorátu UK
termín:          neděle 3.8. až neděle 10.8.2008
ubytování:     ve stanech po dvojicích
                          ubytování proběhne v neděli 3.8.2004 mezi 14 - 16 hod. a každý další den mezi 17 - 18 hod.
cena:            280,-Kč/ stravovací den   - dospělý - stan 
                          220,-Kč/ stravovací den   - dítě       - stan 
                          
- do ceny za stravovací den je počítána večeře, nocleh, snídaně a oběd následující den
                           - každý účastník musí obsadit lůžko minimálně na 4 stravovací dny
záloha:          500,-Kč do 15.7.2008    je možno zaplatit celou částku najednou,
                                                                        ale to výhradně v termínu do 15.7.2008
doplatek:                    do 25.7.2008   (doplatek za chatu se vyrovná přímo na Albeři!)
doprava:        výhradně individuální

Pozdní příjezd, předčasný odjezd nebo nenastoupení na přihlášený pobyt
nezakládá nárok na vrácení poplatku (výjimkou je potvrzené onemocnění).

Nezaplacení pobytu není odhlášením z pobytu!!

Odhlášení:     nejpozději 1 týden před odjezdem,
                    Ivana Pikalová, tel: 606 872 918, fax (záznamník - večerní hodiny): 257 911 128,
                                          mail: ossova@natur.cuni.cz 
 
Před přihláškou na soustředění si zopakuj!!!!

Přihláška:
termín:                     přihláška musí být podána do 15.7. (včetně zaplacení zálohy)
platba:                     musí být provedena pouze převodem (převodní příkaz), 
                                nebo složením v hotovosti přímo na účet (
TEDY  NE  SLOŽENKOU!!!!)
číslo účtu:               30031 - 1935019369/0800 - Česká spořitelna, Praha 1
variabilní symbol:    skládající se  z pořadového čísla přihlášky (3 čísla) + rodné číslo uvedené na přihlášce (prvních
                               šest míst z tohoto rodného čísla)
majitele účtu:          VSK Přírodní vědy UK Praha

Před vyplněním přihlášky zkontroluj:
1) přihlašuj se jen z počítače s připojenou tiskárnou, v závěru přihlášení bude tištěn kontrolní ústřižek,
    který bude nutno předložit ke kontrole na Albeři
2) na tomtéž kontrolním ústřižku bude zaznamenán vygenerovaný variabilní symbol skládající se:
    z pořadového čísla přihlášky (3 čísla) + rodné číslo uvedené na přihlášce (prvních šest míst z něj)

   
tento variabilní symbol je nutné uvést na převodní příkaz při platbě zálohy i doplatku!!!
3) přihlášku vyplň a zkontroluj a pak ji odešli klepnutím na tlačítko SOUHLASÍM
    (pak bude teprve generován variabilní symbol a tištěn kontrolní ústřižek)

Tak se přihlaš!!!

Zpět