Originální Cohenův text a pokus o jeho českou interpretaci

Zaznamenaná tónina G dur je originální Cohenova tónina, Jeff Buckley zpíval v C# (C, kapo 1), Rufus Wainwright v C.

Upozorňuji:
Nikdy jsem nenapsal jediný verš a moje znalost angličtiny není velká. Následujícím pokusem nechci nikoho urazit, ale chci protestovat proti skutečnosti, že celý Internet je zaplaven jedním, nebo několika velmi málo povedenými českými překlady (všechny jako by si z oka vypadly), se kterým tě mohu seznámit, vzorek takového překladu je uveden jako poslední, v části Jiné textové interpretace 

Hallelujah (Leonard Cohen)
originální text                                                               můj pokus o českou iterpretaci textu

1.
I've Gheard there was a Emisecret chord               Když Ti tenkrát, Pane, David hrál,
That GDavid played, and it Emipleased the Lord     vždy vlídně jsi mu naslouchal,
But Cyou don't really Dcare for music, Gdo you?D    proč najednou Tě hudba nezajímá?
It Ggoes like this The Cfourth, the Dfifth,               Když zkouším kvartu, kvintu hrát,
The Emiminor fall, the Cmajor lift                          pak pokles do moll, do dur zvrat,
The Dbaffled King Hcomposing HalleEmilujah           když tu zmateně skládám své Aleluja.

HalleClujah, HalleEmilujah                                    Aleluja, Aleluja,
HalleClujah, HalleGlu-uuDuu-uGjah                        Aleluja, Aleluja.                          

2.
Your faith was strong but you needed proof          Mou víru pak jsi zkoušet chtěl,
You saw her bathing on the roof,                         já, jen tu dívku uviděl,
Her beauty and the moonlight overthrew you        hned krása její do pasti mě svírá.
She tied you To a kitchen chair                           Jak snadno mi pak láme vaz,
She broke your throne, and she cut your hair        boří Tvůj trůn, stříhá můj vlas
And from your lips she drew the Hallelujah           a na rtech má vítězné Aleluja.

Hallelujah, Hallelujah ...                                      Aleluja, Aleluja, ...

3.
Maybe (Baby) I've been here before.                    V těch místech jako bych už byl,
I know this room, I've walked this floor.                v mysli je mám s obrazem chvil
I used to live alone before I knew you.                  kdy sám jsem žil a o lásce jen sníval.
(Yeah) I've seen your flag on the marble arch,       Zde varoval's mě, dobře vím,
(But listen,) love is not a victory march,                 "Je-li láska hon za vítězstvím,
(No) it's a cold and it's a broken Halleluja              zbude jen zlomené a chladné Aleluja".

Hallelujah, Hallelujah ...                                       Aleluja, Aleluja, ...

4.
There was a time you let me know                       Bývaly časy, sám to víš,
What's really going on below,                               říkals mi o čem přemýšlíš,
(Ah) but now you never show it to me, do you?      ty chvíle nic už nevrátí mi, vím já.
And (I) remember, when I moved in you,              Ve vzpomínkách dlím v časech těch

The holy Dark, was moving too,                            kdy žil jsme s ní a nejen v snech
And every breath we drew was Hallelujah.             a náš každý vzdech nám zpíval Aleluja.

Hallelujah, Hallelujah ...                                        Aleluja, Aleluja, ...

5.
Maybe there's a God above,                                  Tam u Tebe je (snad) věčný klid,
And all I ever learned from (seemed to) love           zde láska umí naučit
Was how to shoot at someone who outdrew you.     jen jak poranit a zradit, to už vnímám.
And it's not a cry you hear at night,                        To co tu slyšíš, není pláč
It's not somebody who's seen the light                    toho, kdo neví proč a zač,
(No) it's a cold and it's a broken Hallelujah.             jen mé mrazivé, zborcené Aleluja.

Hallelujah, Hallelujah ...                                         Aleluja, Aleluja, ...

6.
I did my best, it wasn't much.                                Já snažil jsem se ze všech sil
I couldn't feel, so I learned to touch.                       a lecos snad i pochopil,
I've told the truth,                                                 nechtěl jsem jenom zahrávat si 
             I didn't come all this way to fool you.                                              s Tvým já.
Yeah even tough it all went wrong                          Když nevyšlo nic jak jsem chtěl,
I'll stand right here before the Lord of Song             vyzpívám se Ti ze svých zel,
With nothing on my lips                                         abych na rtech zas mit směl
                                    but Hallelujah.                                                spásné Aleluja.

Hallelujah, Hallelujah ...                                         Aleluja, Aleluja, ...