Zakončení (4. 2. 2012) a ještě několik textů
pokud jsi už čtením unaven, prosím neodcházej, dokud si nepřečteš text číslo 7) - je úplně na konci, nebudeš zklamán!

    Už nějakou dobu považuji svůj webový projekt "Hallelujah" za ukončený, ale stále mi chodí nějaké reakce na uvedené skutečnosti a také upozornění na další varianty textu. Právě seznámení s dalšími a dalšími texty mne nutí přehodnotit svůj přístup k problému. Rozhodl jsem se proto celou akci zakončit asi nejak takto:

    S odstupem několika let existence blogu "Hallelujah", vzniklého z mé okamžité potřeby nějakým správným způsobem uchopit (pochopit) smysl originálního Cohenova textu této skladby. Přiznávám, že jsem se, z pozice samozvané autority, dopouštěl hodnocení a kritik, kteréžto právo mi nikterak nepřináleželo. Omlouvám se proto všem, kterých jsem se v nějaké části textu jakkoliv dotkl. Celou věc pak chci uzavřít následujícím shrnutím.

    Pokud kterýkoliv Čech poslouchá nádherný Cohenův textový originál bez dokonalého porozumnění, měl by si třeba i s časovým odstupem uvědomit jeho poselství ve všech směrech a souvislostech. Pokud pak kdokoliv cítí potřebu jakkoliv otextovat melodii této skladby (zejména v českém jazyce), smí si pro tento účel zvolit (vytvořit) libovolný příběh, bez ohledu na obsah originálu. Vystavuje se tak jistě nebezpečí, že bude s originálem porovnáván a uspět může jen stěží, ale ani to není vyloučené.

     O skutečnosti, že srovnání nemusí dopadnout vždy v neprospěch českého textu, mne přesvědčil zejména text autora Pavla Zajíce interpretovaný jihočeskou folkovou skupinou Nezmaři a text autora Marka Vladára, vytvořený v prosinci 2007 pro potřeby hudebního uskupení Šeptem z Břeclavi. A protože se jedná o poslední (závěrečný) příspěvek k tématu, uvedu krom zmíněných ještě další dvě zajímavé ukázky.

1) První uvedený text obratně sestavil Pavel Zajíc. Vyšla mu nádherná píseň plná křehké vánoční nálady, dále umocněná výtečnou profesionální interpretací známé follkové skupiny Nezmaři. Pokud bych cítil potřebu někdy sám píseň zazpívat, vybral bych si jistě právě tento text. Posuď sám.
Hallelujah
Interpret/  autor:  Nezmaři/ L. Cohen, Pavel. Zajíc

Je všude klid a padá sníh, do bílých ulic vánočních
jen tichá píseň nocí tiše stoupá.
Když její tóny doznějí, tu všichni lidé s nadějí
a pokorou zpívají Hallelujah

Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah.

Tu melodii dávno znáš, odkud – jen sotva vzpomínáš,
a přesto tvoje srdce rozechvívá.
Ta píseň, stará stovky let, pak myšlenkách tě vrací zpět,
zas znějí srdce zvonů - Hallelujah

Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah.

Ty tóny lehké jako dým, se snáší ztichlým náměstím,
kde nad Betlémem září hvězda bílá.
Píseň tak něžná, jako dech, teď zní žebrákům na schodech,
i zlatým trůnům králů – Hallelujah

Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah.

Tak poslouchej ten její hlas, co vrací se ti zas a zas,
když zlatá záře nad obzorem vstává.
Pak strach a zloba pominou, nad zasněženou krajinou,
teď k hvězdám stoupá nápěv Hallelujah

Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah.

2) Druhý text pochází z pera Marka Vladára. Ani nevím, proč mi byl text sympatický hned na první přečtení, pravděpodobně proto, že je tak krásně jednoduchý, dalo by se říci "obyčejný" v tom nejlepším slova smyslu. V textu nenajdeš žádné naleštěné formulace a vznešené obraty. Je to vlastě docela střízlivé konstatování skutečnosti, jak je dobré mít v životě nějakou pevnou oporu, a také jak těžké je tuto životní oporu ztratit. O povaze zmíněné opory si musí každý posluchač rozhodnout sám, přiklonit se k té hlubší duchovní, nebo k té přirozené, lidské, rodičovské. K bezmeznému nadšení mne přivedl zejména refrén, který je přes svou triviální významovou hodnotu zcela jasně klíčovým prvkem skladby. To, co mě na refrénu tak hluboce nadchlo, je nádherné vedení hlasů sboru, který se nespokojil pouze se slovanskými terciemi, ale vytvořil skutečný, velmi harmonický mnohohlas anglosaského typu. Celkově výborný dojem ze skladby Hallelujah (přes krátkost vyposlechnuté ukázky) byl pak umocněn ještě prohlídkou webu www.septaci.cz, ze kterého je cítit obrovské kolektivní nadšení a zaujetí pro hudbu. Nezastírám, že v části textů písní jsem si vytipoval několik textů, které si „ukradnu“ pro svou vlastní potřebu. Přeji všem členům hudebního uskupení Šeptem dlouhá léta úspěšného vystupování a bohatý, stále doplňovaný repertoár a děkuji za zprostředkování hezkého zážitku.

Hallelujah
Interpret/  autor:  Šeptem/ L. Cohen, Marek Vladár

Už táta můj mi říkával - až přijde den kdy padne král,
je prohraná jen bitva – bojuj dál.
Já nechápal jsem vůbec nic a svět mě lákal do ulic,
jen On šel po mém boku  - halleluja

Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah.

Příběhy, co mi vyprávěl dnes slyším – přestože čas šel
tak neúprosně rychle proti nám.
Ale v myšlenkách mi zůstává, ten jeho hlas si přehrávám
i dnes mi zní jako z ráje  - halleluja

Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah.

Na ramenou mne nosíval a vstával, když já ještě spal
a byl tam – byl tam vždy, když já se bál.
Občas mne učil jak se prát a sám šel za mne život dát
a já tam jen tak stál – halleluja

Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah.

Na místech, kudy chodíval, už dávno vítr stopy vzal,
proč mám ty slzy stále ještě v očích,
proč říká se – muž nepláče, proč svět nás chce mít za rváče,
když přebývá v nás Bůh - halleluja

Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah.

3) Třetí text napsala Jarmila Moosová, spoluautorka již dříve uvedeného textu (společně s Alešem Novákem), který až do nedávna podle mého soudu v hypotetické soutěži vítězil. Text "Ze tvých snů já" si autorka napsala pro vlastní interpretaci. Text je výborný, ale jak se říká, "nevstoupíš dvakrát do stejné řeky". Nejsympatičtější je, že se autorka, jako jediná, odvážila přetextovat refrén.

Ze tvých snů já
Interpret/ autor: Jarmila Moosová/ L. Cohen, Jarmila Moosová

Zle stmívá se, když k nádraží mne stará tramvaj přiváží,
co tuším, na skle otisk dlaně známé.
Kéž zachytím ten okamžik, kdy z hlavy vzlétne otazník,
zda nové čeká nás, či zas to samé.

Ze tvých snů já, ze tvých snů já, ze tvých snů já, ze tvých snů já.

Na kávu, kde jsme seděli, dnes společnou jsme neměli,
vše společné se zdálo, že se ztrácí.
Déšť pohrával si s ofinou, a na otázku jedinou,
odpověď dát nám chtěli funebráci.

Ze tvých snů já, ze tvých snů já, ze tvých snů já, ze tvých snů já.

Schází se ráno s večerem, den je tu, lásko, ve kterém
se zamýšlená přání spolu kříží.
Jak ubránit se dojetí, jak slzy skrýt, už potřetí,
jak sebou být v tu chvíli, co tak tíží.

Ze tvých snů já, ze tvých snů já, ze tvých snů já, ze tvých snů já.

Tma schvává co chtěls mi říct, jsem bolavá, tak obrať list,
však buď si jist, že nic ti nevyčítám.
Teď zhasni lampu, světla svic, ať nezahlédnu z toho nic,
co dlouhý měsíc ve tvých očích čítám.

Ze tvých snů já, ze tvých snů já, ze tvých snů já, ze tvých snů já.

Tón buzení je pomalý, ještě jsme chvíli nespali,
už neúprosný čas ti velí vstávat.
Má víčka zamkni, loučení je zbytečné kde souznění,
chci na cestu jen ze snění ti mávat.

Ze tvých snů já, ze tvých snů já, ze tvých snů já, ze tvých snů já.

4) Čtvrtý text mi přišel mailem od pana Zdenka (mail: z.saly@seznam.cz), zajímavostí je, že se jedná o kombinaci dvou textů na tomto webu již dříve uveřejněných, samozřejmě i tudy může vést cesta, pokud si chcete sami zazpívat krásnou písničku a hledáte vhodný text.

Hallelujah
Text: kombinace textů Pavly Capákové a Kamily E.

Král David tajný akord znal, i Pána těšil, když ho hrál,
jen srdce neposlouchá, to se vzpírá.
Tón se s tónem prolíná, Kde končí moll, dur začíná,
bláhový král teď zpívá Hallelujah.

Hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah

Měl prý všechno co si přál, chtěl však víc, být světa král,
chamtivost však hluchá, slepá bývá. 
V zápětí se zdvíhá zbraň, král životem platí svou daň
a ze rtů vyjde tiché Hallelujah.

Hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah

Ten příběh známý jak se zdá, i po létech dál promlouvá,
k srdcím v nichž láska neumírá.
kdo se z cesty nechal svést, ví jak zrádná je ďáblova lest,
vždyť duše čistá zpívá Hallelujah.

Hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah

Kouzelný akord – tajný kód, pro spásný život bez nehod,
jak hudba krásná, co se mívá.
Stačí jen zvládnout prstoklad, ve strunách život rozehrát
A dál jen zpívat Hallelujah

Hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah

No, konečně to můžu hodit za hlavu, tak zas někdy někde jinde.

5) 8.4.2012 - Boží hod velikonoční
No, a zase se konec nepodařil, následující text ještě přišel, abych tak řekl "po uzávěrce", připíchnout ho sem není prakticky žádná práce, tak si počti.

Halellujah
text Pavel Kováč

To málo vlastně bylo víc
a kolem svět, svět bez hranic,
žasnu stále, že jsi se mnou zůstal.

Talent a úžas, rychlý dech,
ztrácím sílu, jsem na zádech,
nevím, jak zazpívat Halellujah!

Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah!

Cítím, jak otáčíš můj čas,
schoulený čekám na důkaz,
prosím o znamení, že ses mě ujal.

I kdyby to byl okamžik,
nechť navěky jsem odpadlík,
zkusím ti, zazpívat Hallelujah!

Hallelujah, Hallelujah,  Hallelujah, Hallelujah!

Máme tu své dvě proměnné,
tělo a duši, jen věčnost ne,
o lásce mlčím, sotva bych tu stál.

A i když tak často láteřím,
nevěřil jsem, dnes uvěřím,
už odvážím se zpívat Halellujah!

Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah!

Dokud mám srdce od krve,
tak naposledy i poprvé
budou znít slova z mých úst dál.

O strachu, bolesti bezmoci,
o lásce, smíru a pomoci
věř mi, o tom chci zpívat Halleluja!

Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah!

6) Kdepak konec, teď už si tahle rubrika žije svým vlastním životem, viz následující mail:
9.4.2012
     Když se i náš sbor rozhodl zpívat Hallelujah, říkal jsem si, že to snad už ne, že toho bylo až až. Nakonec jsem si to pro sebe vyřešil tím, že jsem si udělal vlastní text.  Chtěl jsem se na svých stránkách zmínit i o textu Jarmily Moosové a Aleše Nováka, který se mi moc líbí, a při té příležitosti jsem narazil na vaše stránky.  Docela mě pobavilo, kolika lidem tahle píseň nedá spát, tak - spíš pro zasmání - posílám další verzi textu (dělaný na sborovou úpravu od Rogera Emersona).
    Hezký den,
        Martin Prachař

(pokud si chcete přečíst hezký průvodní text na webu Martina Prachaře, najdete jej zde
    https://www.textycesky.cz/clanky/16-clanky/17-hallelujah

Halelujah
český text: Martin Prachař

Na harfu píseň David hrál,
ten mládenec, co se králem stal,
a v jemném akordu tvé jméno chválil.
Pro každý tón on místo měl
a v žalmech svých je rozezněl,
když zkroušený ti skládal Halelujah.

Halelujah, Halelujah, Halelujah, Halelujah.

Že jméno tvé jsem darmo bral,
že lépe jsem tě nepoznal,
snad odpustíš mi, před tebou se skláním.
Tvou vůli stále málo znám,
do rukou tvých se odevzdám,
snad přijmeš i mé skromné Halelujah. 

Halelujah, Halelujah, Halelujah, Halelujah.

Já sám nevím, kam povedou
teď kroky mé, jen chci jít s tebou,
to nejlepší, co ve mně je, ti dávám.
A i kdybych snad únavou
už padnout měl, ty láskou svou
mi sílu dáš, bych zpíval Halelujah.

Halelujah, Halelujah, Halelujah, Halelujah.
Halelujah, Halelujah, Halelujah, Halelujah.

7) tak tomuhle textu opravdu nešlo odolat, v němém úžasu zírám, žasnu, mocně tleskám a závidím. Tedy z této stránky se na text asi napadne podívat jen málokomu. Pravděpodobná inspirace vězí zřejmě v originální interpretaci slova "hallelujah" (text Gabriely Osvaldové - Desatero), které zpěvačka Lucie Bílá transformuje na "nálelůjá", odtud už byl asi jenom krok k půvabné TěžkoPokondrovské textové verzi Tomáše Kalluse - Naleju já, který přišel mailem dnes, neuvést ho, to prostě nejde. Vychutnej si ho i ty.
13.6.2012
Ahoj,
    náhodou jsem narazil na tvuj web, a protože jsem nedávno taky napsal českej text na tuhle písničku, rozhodl jsem se ti ji (čistě ze statistických důvodů) poslat, i když jsi uz projekt ukončil.
    Přestože u písniček preferuji spíš melodii slova než otrocký překlad původniho textu, tady jsem se toho nedržel a kromě refrénu ani ta melodie slova nesedí :-) 
Ber to prosim jako nadsázku - z mé strany to byla přirozená obrana proti patetickému "haaaleeeluuujaaa", ktery se na mě valilo ze všech stran ve všech možných i nemožných podobách. Cohena (originál) mám rád, ale mne by to Hallelujah narozdil od něj stejně nikdo nevěřil..
    Píseň vznikla za cca 2 hodiny, když jsem v noci chodil po domě se řvoucím miminem v náručí a měl neskutečnou chuť dát si panáka. 
Tak snad netrumfnu Mistříňanku ;-)
                                              Kalosek

Naleju já
hudba Leonard Cohen/ český text Tom 

Z jara, když se budí zem a první lístky lezou ven
a ptáci přilétají z teplých krajů,
slunce už má sílu hřát, všechno se začne nalévat
a tak si taky sklenku naleju já.

Naleju já, naleju já, naleju já, naleju já.

V létě je vedro k padnutí, je lepší sedět bez hnutí,
pod slunečníkem srkat nápoj svůj.
Když pak přijdou splíny podzimní, mne zaručeně uklidní,
když sklenku nebo dvě si naleju já.

Naleju já, naleju já, naleju já, naleju   já

I zima tady bývá zlá, voda je věčně zamrzlá
a kamna hřejí už jen ve vzpomínkách.
Tak svou kytaru naladím, pak lahev rukou pohladím
a co v ní ještě zbylo naleju já.

Naleju já, naleju já, naleju já, naleju   já

Snad může se ti lásko zdát, že nejsem chlápek akorát,
že chlastám jenom až do alelujá.
Jak napravím to dobře vím, o vše se s tebou rozdělím
a i pro tebe sklenku naleju já.

Naleju já, naleju já, naleju já, naleju   já

9.11.2016 nekrolog (k úmrtí Leonarda Cohena, 7. 11 2016)

tak jsem dnes s Leonardem dopsal poslední sloku :-(

TK

Dnes vítr přines zprávu zlou
pan Cohen to má za sebou
už nezazpívá to svý "Hallelujah"
teď vlhký oči utírám a novou lahev otvírám,
když nenaleje on, tak naleju já.
 
Naleju já, naleju já, naleju já, naleju(uuu)
Naleju já, naleju já, naleju já, naleju já